Algemene Voorwaarden

1. Workshops

1.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. YARAYOGA behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website en/of per e-mail.

1.2 YARAYOGA behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of bij te weinig deelnemers. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.

2. Aansprakelijkheid

2.1 YARAYOGA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops en/of Retraites bij YARAYOGA.

2.2 YARAYOGA werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop of Retraite bij YARAYOGA, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. YARAYOGA adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop ofRetraite.
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
  • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.