Het verzamelen van gegevens

YARAYOGA verzamelt persoonlijke gegevens van de studenten die yogalessen nemen bij YARAYOGA (de “studenten”), om een bestand van haar leden te houden, voor de uitoefening van betalingsopdrachten, en voor de administratie van de lidmaatschappen. YARAYOGA zal voorzichtig zijn bij het verzamelen van deze gegevens en zal altijd voldoen aan de van toepassing zijnde Wet bescherming persoonsgegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

YARAYOGA maakt ook gebruik van de persoonlijke gegevens zoals hierboven vermeld om de studenten op de hoogte te houden van YARAYOGA’s activiteiten, en mogelijke veranderingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster en/of de prijzen. Als de student geen communicatie wenst te ontvangen van YARAYOGA, kan hij zich afmelden door het sturen van een e-mail naar: info@yarayoga.nl.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, zal YARAYOGA geen persoonlijke gegevens van de studenten aan een derde partij overdragen.

Wijzigingen of verwijderen van gegevens

Op verzoek van de student, zal YARAYOGA gegevens van de student corrigeren, toevoegen of verwijderen. Op elk moment kan een student bij YARAYOGA opvragen over welke persoonsgegevens YARAYOGA beschikt. Een verzoek kan worden gemaild naar info@yarayoga.nl. In het geval dat YARAYOGA informatie van een student wil gebruiken voor een doel niet vermeld in dit privacybeleid, zal YARAYOGA voorafgaande toestemming vragen.

Wijzigingen

YARAYOGA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Kijk regelmatig deze Privacy Policy in voor een update van het privacybeleid.

Vragen

Als je vragen hebt over het privacybeleid, neem dan contact op:

YARAYOGA
info@yarayoga.nl